Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Amblessedblessed
Sign InSign Up

A Mentor

12 years ago | 13767 Views
kubaluleke kanganani ukuba lomuntu obhekela kuye empilweni (a Mentor).... why kumele ukwenze and why kumele sikhuthanzane ngakho. Umthola kanjani lowo muntu without feeling ukuba umona ungahle ungenele lapho kuqale kuyinto enhle kungcine sekuyinto ebuhlungu. do one real need in these time esesiphila kuzo.....akesithi ukuxoxa bathandwa sifundisaneni
2 Auntiebyonew
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 12 years
yebo kubalulekile kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili but inkinga isekuthini ngimthemba kanjani lowo muntu
Anonymous user 12 years
kuqakathekile kakhulu...we do need a mentor..each and every one of us...uyamswela umuntu to kick you up your backside to help you take action about issues in life...lomuntu wokumtshela nje okuhluphayo without fear of being judged.Herein lies the richness of our culture bakaNdlelazimhlophe...sinjalo..we are not a selfish lot.
Invite
What iBlog