Ulawo akalawo!!!!!! does it real make any different or matter......

Comment by Anonymous user 11 years ago
tjo i have them and i hate them i dnt knw y Read Full Discussion
Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Amblessedblessed
Sign InSign Up

Ulawo akalawo!!!!!! does it real make any different or matter......

13 years ago | 286709 Views
I'm sure every woman can relate to this topic. you might have been told or heard some other women or girls talking about it. but now the question is do we really understand and see the value of these. Is it just a cultural norm that we  just believed in.
To me it  all depends on where you come from. To most ladles who have aunties or grandmothers or even sisters and even during Girls' talk will know what I am talking about. Having mentioned these people; also depends if they knew or understood this and were willing to tell you about it.

Wonke umuntu wesifazane sakhula sitshelwa ngokubaluleka kwawo and uzwa abanye bethi yikho okwehlukanisa indoda lowe sifazane.Bakhona nalamhla-nje abasathi kukho konke abawuboni umsebenzi wamalebe and kusenziwa yikuba abazange bachazelwe. Honest some have seen the benefit of having them but to some it has not been of any use.

How important are amalebe vele. Ladies am going to tell you what I do understand and know and what I have got from my research. Above all, to correct some of the teachings that people have been taught and are so untrue.

Ngosiko lwethu thina kumele umuntu oyintombazane uma efika ebangeni elithize akwenze. It is our culture and do we need to follow it? ....Yes it is what defines us. Makhosikazi lingabe liyabuza ukuba yebo yiculture ngiyakholelwa yini kukho impendulo ngithi "yebo"...but ngoba sesiphila kuzindawo nezindawo lapho usiko elingasekho khona sekuphuma kuwe wena muntu ukuba ukholelwa kukho okunganani. 

Are they of any use to women or the man one marries? Ladies the answer to this depends on who you marry and if that person knows about them and how to use them. It also depends on how one touches you and to some women kuba gijimisa imizwa kanti abanye lutho.

Now the question  is..... Are they real necessary?..... To be honest with you it depends on you and  kungcono ukuba nawo than ukungabi lawo ngoba if utshada umuntu owaziwo esekubuza ngawo kuthelela inhloni. Uma unawo kuba lula uma ekubuza ngawo wena umtshela ukuba ngawani and umfundisa ukuthi asebenzani and kusekukubabheni lapho laye azobona khona usizo lwawo. l have come across young women who have been asking about this topic and the reason being their men have asked them why they did not have them.

When does one start ukudonsa and uqalanini ukufundisa indodakazi yakho:- Mina ngazi kuthiwa if uwaqala early kuyasiza ngoba at least inyama zisathambile. Kodwa ke sekusiya ngomzali womntwana abanye bathi hayi why kumele ngihlukumeze ingane yami izadlala amatope abanye bathi yiso manje isikhathi leso lapho afundiseka khona.Kudala umntwana ubefundiswa uma nje eqala ukuphuhla. Lingakhohlwa ukuba abantwana bamanje sebekhula bebancane. Kudala kwakuthiwa uma umntwana oyintombazane efika kuage ye 12 - 13 kumele aqale ukufundiswa.

One thing I real don’t approve of is when elders start to scare the young people about it giving them all those reasons which are so untrue eg. It is wrong to say if you don't have these then be warned that you will never be married or you never have children and some are even say that if you don't have these then awusoze ubelabantwana. Teach them but do not scare them. When we say they will never marry or have kids it is like we are saying their happiness relies on them but the truth be told they are women who are happily married without them and have kids. Please stop making it sound as if it’s a deformality to have none cause it is not.
Mina ukuze ngithole that understanding ngabuza ugogo wami kudala  ama reason bona they did it then. Well the answer was the same all for man mostly and for yourself, but what struck me was the other reason. The reasons ladies are not proven but when you real ly think about it,  they do make sense.  Remember that everything that has become cultural  all started as a benefit and became a norm to the people.
Apparent long time ago there were used for the following reasons  and that was  before the pads and all... You were to pull them long enough so as to use them to cover yourself during that time of menstruation and another good reason was obaba babe wasebenzisa ukubuyisa ingaphansi kankosikazi ukuze ibetight. If this was true,lami angazi ngaphandle kokutshelwa nje and it still has to be proven. if that was the case then it was of good cause. Okunye okumele likwazi yisize yawo mina ngazi kulinganiswa ngocilikicane and the reason being that too long futhi abuye asubule, ubaba ikakhulu if laye enganqunywanga.

Ladies I will be lying to  you if I say it is not necessary not to follow this culture cause it does affect some of you especially when it comes to pleasing the men who know about it.  lf you are going to marry that cultural black African man the chances of you being asked about that is high. Please don't run away or ignore it and is so unfortunate that some ladies now after years want to know about them and is a shame cause they get asked by the man they marry. At the same time I would love  to make it a choice. As the generations change so are our lifestyles too. 
Lithini lina besilisa.

54 Auntiebyonew
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 13 years
i dont think they matter that much. mina vele i heard they make u excited too fast ucine usuvoxa amatennis. noma ungawadonsanga u will still have small ones and i bellieve that size enatural is okay. ucikilicane wuu,i can niot imagine myself ngilengise those things. asazi mina my husband has never complained ngambuza if i should donsa wathi hayi. i will not tell my children to pull them.
Anonymous user 12 years
Mina ngeke ngikhulume lutho ngoba nginebhadi, angikaze ngimthole umuntu onamalebe .. owayenawo wangincisha ngaze ngamyala. Kodwa ke abantu bathi umuntu onawo umnandi njalo bachazwa yikudlaliswa
Anonymous user 12 years
all in the mind
Anonymous user 12 years
Thank you for the wonderful topic. Mina as a man find them very sexy. When my woman opens her legs and I see them I just get turned on. I love to play with them and it gives a sense of satisfaction.. Is nice also when I suck them, I find my woman groaning with excitement. Impela bomama make sure you have them ngoba they bring love to the fore. For romance I find it easy to pull them, play with them and watch my woman closing her eyes and groaning. They make me feel excited when we make love and I feel them around my manhood and they caress the balls too making a love session very exciting indeed
Anonymous user 11 years
plic ngisizeni ngiyafuna ukuwadonsa ukuthi anginalwazi oluningi plic help coz umuntu wami uyangibuza ethi okwani lokhu ngicabanga ukuthi awasebenzi kahle
Anonymous user 11 years
Some people says ugwayi wesnemfu intsu iyawenza amalebe ngabe kuliqiniso
Anonymous user 11 years
tjo i have them and i hate them i dnt knw y
Anonymous user 11 years
tjo i have them and i hate them i dnt knw y
Anonymous user 10 years
I love a nyc meaty pussy, any ladies in the pmb area got amalebhe pls contact me 0724216082
Anonymous user 10 years
mina ngiyafisa ukuba namalebe ngisizeni
Anonymous user 10 years
mina ngiyafisa ukuba namalebe ngisizeni
Anonymous user 10 years
Ngicela usisi noma umama around jhb ofuna ngimdlalise amalebe ngiwakhothe aze achame. 0726047238. Noma ungenawo amalebe unomzimba omkhulu kulungile. Call or whatsapp 0726047238
Anonymous user 10 years
Am a guy turning 27 this year on November and mina to be honest! Yeses I love a lady with amalebe! They 100 percent turn me on just by touching them I really feel stimulated! So ladies please God didn't put that thing there nge mistake! Am against it! If you believe you have them hala at me and you mite be suprise what are these things for!!! Inbox me on Facebook Makeka Motale
Anonymous user 10 years
I have libia minora just dat people say lots of things dat really confuse me but nw I know.thanks hy
Anonymous user 10 years
Iyhooooh mina ngsevryheid ngyafisa ukuthola umuntu onamalebe,ngihlale ngizwa nje ngawo beth amnandi,ngvele ngqhanyelwe ma bexoxa,so ucc noma umama onamalebe owomele umthondo ongawi(shinee panis)uconsisa amathe angthinte kule namba-0734765700
Anonymous user 10 years
Uyancenda njalo na usumdala ma ucama ukuthi umcano ungagcwali yonke indawo ucine unukela abantu umcamo.
Anonymous user 10 years
nami ngnawo angshayisa ngamahloni kdwa i stil dnt get it ngendaba ye snuff senzani sifakwa njani kahle kahle
Anonymous user 10 years
Need someone with them to tell me more 0744290848 around DBN
Anonymous user 9 years
Mmm amalebe kuzwakala kuyinto emnandi leyo, ngicela owesfazane ohlala around Stanger plz, angithinte 07three5765528, ngike ngidle elinamalebe.
Anonymous user 9 years
i want to pul amalebe what must i use
Anonymous user 9 years
Ngifuna ukudonsa amalebe ngenzenjani
Anonymous user 9 years
ngfuna usisi or umama onamalebe contact me on 0717631231:seems bamnandi abanamalebe
Anonymous user 9 years
wena ulawo yini?
Anonymous user 9 years
Safa ukubulawa kwabantu
Anonymous user 9 years
They are very important to us as man. They bring the desire and show the femininity that triggers a man into admiration and loving. Seeing a naked woman with them is just a turn on and playing with them is just great
Anonymous user 9 years
Yaz my parten sh make m craze other time malebe is worked bt other time does not work why?
Anonymous user 9 years
I dont have amalebe but i want them what can i do to have them?
Anonymous user 9 years
mina nginawo i dumped my boyfriend on 2013 but last year he came back engincenga ethi uyangithanda akakhoni ukuqhubeka with his life then the other time sihaver isex waphahluka wathi bengikhumbule amalebe akho engithandane nabo ekekho obemnandi nje ngawe yingakho ngibuye kuwe
Anonymous user 9 years
Guys mina angiwazi amalebe bt I always find difficult 2 brake up nabantu engizwana nabo I don't know why and the other one told me ukuthi ipussy yam iyamhlanyisa kahle kahle into enjani leyo
Anonymous user 9 years
Anygal enawo plz WhatsApp me 0835925101, or BBM 5683e5ad only gals coz ngiyi male plz
Anonymous user 9 years
amalebe yilezi znyama ezisengquzeni ezphumela ngaphandle zinge zansi kwabhontshisi ....others say kufakwa uphuthu olushisayo mawfun ukuwanweba
Anonymous user 9 years
Akusiye wonke umuntu owawadonsa onawo abaningi bazalwa nawo ngoba befuzile mhlambe ukuwadonsa kwenziwa kwamanye amaProvince
Anonymous user 9 years
I'm from durban but I'm pls if unamalebe u can find me on whatsapp sixoxe 0710116578
Anonymous user 9 years
I do have them boyfrnd yam always say ngimnandi
Anonymous user 9 years
TN ngise mkomaas ngicela omama no cc abanamalebe angikhethiminyaka ngifuna engisowakhotha azeazichamele amalebe ngiwadla ngolimi akhalemi owesimame noma ungakanani ngyatholakalaku 0840388513 )0788263975 ngyazibongela
Anonymous user 9 years
ngifuna ufazi onamalebe.igirlfriend yami ayinawo.njalo ikhala ngokuthi ngiyeke ukugima ngoba sengistrong okungaphezulu kwama uma senza isex.singenza isex ufuna sijampe three day singezi isex.ofuna sex nami around jozi.0733124107.
Anonymous user 9 years
Obvious lawe ulawo!
Anonymous user 8 years
2 be true derx no differenc at ol...
Anonymous user 8 years
Mina amalebe nginawo.i just wish i can go have operation ngiwasuse cz sometimes uthole ukuthi ngsa enjoyer nomuntu wami avele avale imbobo ngibe dry n bese kuba bhlungu mayesefaka mawungenawo ungkhathazeki nje and awasebenzi often samtyms they do samtimes they dont and it normal
Anonymous user 8 years
Cela umama okhulile arnd jhb ofuna ukubhejwa ngimkhothe ngincele amalebe kamnandi uchame uphinde, noma ungenawo amalebe kulungile. Call or whatsapp +27716146274
Anonymous user 8 years
Mina ngilawo bt angikaze ngitshayisane le jaha elazi umsebenzi wamalebe
Anonymous user 8 years
Ngisebenzisa njani isnif
Anonymous user 8 years
hi guys! sho bolova! hello bo galz! mina ngiyi gay ezifihlile e-single and lonely 19-yrs old cute sexy hot dark slim body so ngcela umjita oyisigora or o-fit ojimayo onepipi elikhulu ozongbhebha strong nganele abe indoda yam my number to call is 0781223779 my whtsapp number is 0834779587
Anonymous user 8 years
Angikaze ngihlangane namalebe ngiwadlalise I can imagine ukuthi one can go hallelluya with them, I letti eliclean n matured ethekwini ke s the chat ku 0738355104 whatsapp
Anonymous user 7 years
Ngicela u cc onawo angi whatsapp kule numbr 0603 548019 jobek
Anonymous user 7 years
I'm not sure kuthi nginawo but yes nginazo lezinyama ezinge nzansi kwabhotshisi sometimes kuba uncomfortable if ngigqoka iphethi kube ngathi ziphumela ngaphandle. My boyfriend says he has never slept with umuntu wesimame omnandi njengami. Ngabe nginama lebe please assist
Anonymous user 7 years
I think amalebe really make the man to enjoy having sex with you. I do have them and they are natural I didn't do anything to grow them. My boyfriend and I been together for three years now and it seems like our relationship is growing than to fade away. I am not saying he is with me because of sex but all I'm saying is sometimes men can run away because of sex. My boyfriend always tell me that he has never slept with someone as nice as me. I think its because of these malebe that I have.
Anonymous user 6 years
Sibonge imfundiso iyasiza,ngisengeza lapha,amalebe ayasiza bafowethu think Bantu besfazane imzimba yethu iyathamba,besekiba nzima kubaba ukuthi akukhwabithe,asithi nje awudli ntolwani,mgugudu,awuhlaleli mganu,awazi ngisho nokuvekuza,empeleni awula ngisho nokukodwa,besesikhala njalo ukuthi esihlekisana nano basishiya mihla nexolo,kanti lutho Dade isingenzansi asinambitheki
Anonymous user 6 years
My bf and I are dating 4 2 years nw and da first tym we had sex he screamed if exitment and tell me hw nice I was...and my ex of two years back still wants me back because I HV amalebe makes sex to be nicer
Anonymous user 5 years
Hi what is Amalebe in English
Anonymous user 4 years
uwadonsa kanjani ma usukhulile
Anonymous user 4 years
I also have em and even my exes always want me back n m always complimented kth ngimnand🤤
Invite
What iBlog