Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Amblessedblessed
Sign InSign Up

Im a guy age 20 and a virgin, i sometymz get aroused by seeing a well built shirtles man

13 years ago | 10032 Views
Im a guy age 20 and a virgin, i sometymz get aroused by seeing a well built shirtles man.........what i don't know here is... inkinga lapha yini?...... i-problem is it come out or fear of the society. Ngingakutshela mina ngombono wami ugoogle engangivala ukuba nguAuntie ngoba ethi ngitshelela abantu eceleni. So ngizokusiza ngesociety standard. Depending ukuba ukuphi baba. If useAfrica ngizotsho ngendlela eAfrica abantu ababona ngayo and lawe uyazi ukuba is still not excceptable and kunzima nje ukwazi lokho and ukuba nje ubonakale ukwenza. But ngibuye ngithi ngicela ungalinge udlale lengane yabantu utshade umfazi, wena ukwazi ukuba ukusimo leso. I can tell you ukuba abantu bathi kwenze kodwa sicela ungakwenzeli emehlweni ethu so yeza njengabo bona ababhema isango. Meaning ukuthi ubantu bayazi ukuba lomfo uyayitshaya izola but angeke akwenzele emehlweni abantu but okusalayo bayacabangela kodwa futhi isiqiniseko sokuba uyakwenza singekho. 
Please check njalo ibackground yakho ngibani owakuhlukumezayo ekukhuleni kwakho uze ufike kulelo banga lokubona abesilisa ngaleyo ndlela if kungekho then baba kutsho khona ukuba kunjalo ke. Wena be strong and face amafears akho and wazise those who are closer to you, and please find someone in your family to discuss it with and kube ngumuntu omthembayo and do this when you are ready. 
Mina angizikukutshela ukuba ungakwezi but ngithi kwenze ngokubona kwakho and ngokuba comfortable kwakho ukuba abantu bathini baba yihlala yenza abantu bayakhuluma kukho konke .......wenza okuhle kumbe wenza okubi so ungayi ngabantu but what ..........wena wants. Biblical is wrong but hey am not God ukukwahlulela ngoba lami ziningi izono zami and what i like about the bible never mentioned a big sin or small sin all that does not comply with the word of God is wrong so hey kuphuma kuwe noNkulunkulu wakho so are my sin's.
1 Auntiebyonew
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 12 years
get a lyfe...thats un natural!!
Invite
What iBlog